ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำปี ตรวจสอบอะไรบ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำปี ตรวจสอบอะไรบ้าง

โดยปกติแล้วโรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารต่าง ๆ นั้นจะมีการตรวจสอบ และ รักษามาตรฐานต่าง ๆ ของความปลอดภัยในส่วนต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในการตรวจสอบที่สำคัญอย่างมากที่จะต้องเจอทุกปีนั้นคือ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ด้วยเช่นกันโดยมีการกำหนดฏกระทรวง “กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงานพ.ศ. 2550” เพื่อให้ระบบไฟฟ้าภายในอุตสาหกรรม และ อาคารสูงนั้นระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน และ ป้องกันเหตุอัคคียด้วยนั้นเอง {...}

READ MOREREAD MORE