แนะนำของเล่นที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์

ของเล่นเด็กนอกจากจะช่วยให้เด็กมีได้รับความสนุกจากการได้เล่นของเล่นแล้ว ของเล่นยังช่วยให้พัฒนาการของลูกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วย ซึ่งก็เหมือนกับการเรียนในห้องเรียนนั่นเอง เพียงแต่การเล่นของเล่น เป็นการสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเด็กเอง ให้เด็กได้ใช้จินตนาการ และหาคำตอบต่างๆ ด้วยตัวเอง เพียงแต่ว่าของเล่นที่เล่นนั้น ต้องมีความเหมาะสม 

ดังนั้นการเลือกของเล่นจากร้าน ขายของเล่น ให้กับลูกน้อยนั้น ไม่ใช่ว่าจะเลือกอย่างไรก็ได้ อันดับแรก พ่อแม่ควรเข้าใจเกี่ยวกับของเล่นประเภทต่างๆ ก่อน และรู้จักข้อดีของของเล่นแต่ละประเภท ซึ่งจะช่วยให้การเลือกของเล่นตรงกับบจุดประสงค์ ตัวเด็กเองก็จะได้ประโยชน์จากของเล่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกัน มาดูว่าของเล่นอะไรบ้าง ที่ถือว่ามีประโยชน์กับเด็กมากที่สุด 

ของเล่นที่ควรเลือกให้เด็ก 

1.ของเล่นแนววิทยาศาสตร์ 

ของเล่นประเภทนี้จะมีประโยชน์มากในการเสริมสร้างจินตนาการให้กับลูก เป็นการฝึกให้เด็กได้คิดหาคำตอจากเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง แต่ต้องเลือกของวิทยาศาตร์ให้เหมาะกับเด็กแต่ละวัย ยิ่งถ้าหากพ่อแม่รู้ว่าลูกมีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาตร์อยู่แล้วด้วย ก็จะยิ่งทำให้พัฒนาการของเด็กได้เร็วกว่าเดิม 

2.ของเล่นตัวต่อ 

ของเล่นประเภทนี้นับว่ามีประโยชน์มากทีเดียว ในการเสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกน้อย โดยของเล่นตัวต่อจะมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเด็กอยู่ในวัยไหน การเลือกของเล่นตัวต่อจากร้าน ขายของเล่น ต้องเลือกให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย เพื่อให้ของเล่นเหล่านั้นไม่ยากเกินความสามารถของเด็ก นอกจากของจะช่วยเสริมจินตนาการแล้ว ของเล่นประเภทนี้ยังช่วยพัฒนาการเนื้อได้ด้วย ในการหยิบจับสิ่งของ 

3.จิ๊กซอว์ 

เป็นของเล่นที่ให้ประโยชน์ได้หลายอย่างกับเด็ก ทั้งการใช้จินตนาการในการทำงาน การวางแผนในการต่อ และที่สำคัญเป็นการฝึกความอดทนให้กับเด็ก เด็กที่สามารถเล่นจิ๊กซอว์ได้จนสำเร็จ จะช่วยให้เด็กมีสมาธิสูง จะทำอะไรก็จะสำเร็จได้ง่าย ที่สำคัญข้อดีในเรื่องนี้ยังส่งผลไปยังตอนที่เด็กโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย 

4.รถหัดเดิน 

เด็กที่กำลังอยู่ในวัยหัดเดิน ของเล่นประเภทรถหัดเดินเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เพราะจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและกล้ามเนื้อของเด็ก ให้มีความแข็งแรง แต่อาจจะเสริมด้วยของเล่นที่ติดอยู่กับรถเพิ่มเข้าไปด้วย เช่น มีเสียง มีรูปสัตว์ต่างๆ ให้เด็กได้สนใจเพิ่มขึ้น  

5.ของเล่นที่มีเสียง 

ของเล่นที่มีเสียง จะมีประโยชน์ในการเพิ่มการรับรู้ให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่มีเสียง รูปสัตว์ที่มีเสียง ซึ่งการใช้ภาพและเสียงประกอบร่วมกัน จะทำให้เด็กสามารถจดจำสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้ง่ายขึ้น และเรียนรู้อะไรได้เร็ว 

ที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของของเล่นจากร้าน ขายของเล่น เท่านั้น ยังมีของเล่นอีกหลายชนิดที่เหมาะกับเด็ก  เพียงแค่พ่อแม่ต้องทำกรบ้านก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อของเล่นสักชิ้น แล้วเมื่อนั้นแหละ เด็กจะได้รับประโยชน์จากของเล่นอย่างเต็มที่