เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศขนาดพกพา

เพื่อให้ผ่านพ้นอันตรายที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะ มนุษย์จึงใช้เทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาแก้ไขปัญหา ช่วยป้องกันอันตรายและหลีกเลี่ยงการทำลายธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ซึ่งอุปกรณ์หนึ่งที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการหลีกเลี่ยงมลภาวะคือเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ หลายคนอาจเข้าใจว่าเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศจะต้องเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงาน แต่รู้หรือไม่ว่า เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศได้พัฒนาจนสามารถย่อส่วนเป็นเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการใช้ในครัวเรือนและให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้นแล้ว

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศขนาดพกพามีหลักการทำงานที่เรียกว่า กลไกการวัดฝุ่นด้วยแสง เพราะมีระบบที่ยิงแสงเลเซอร์ให้กระทบต่อฝุ่นละอองในอากาศ โดยเฉพาะกับฝุ่นละออง PM 2.5 เมื่อแสงเลเซอร์นั้นได้กระทบกับฝุ่นจะเกิดการกระเจิงแสง แล้วประเมินออกมาเป็นระดับของฝุ่นละอองในอากาศ อย่างไรก็ตาม การวัดฝุ่นละอองรูปแบบนี้สามารถคลาดเคลื่อนได้ เพราะการยิงแสงเลเซอร์สามารถกระทบสิ่งอื่นๆ นอกจากฝุ่นละอองได้เช่นเดียวกัน จึงควรเลือกเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศที่ค่อนข้างมีความแม่นยำในการประเมินฝุ่นละออง

แต่ถึงแม้เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศจะมีความคลาดเคลื่อน แต่ก็สามารถตรวจวัดระดับของฝุ่นละอองก่อนที่จะมีปริมาณหนาแน่นมากเกินไปจนก่อตัวสะสมเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ การใช้เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศจึงช่วยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของฝุ่นละอองได้ก่อนที่ร่างกายจะได้รับมากเกินไป ตอบโจทย์จุดประสงค์ของการช่วยประเมินความอันตรายและแจ้งเตือนความเสี่ยงได้มากเพียงพอ ยิ่งใช้เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศขนาดพกพาที่สามารถนำติดตัวไปได้อย่างสะดวกสบาย ก็ยิ่งเหมาะกับการใช้งานของคนเดินทางโดยเฉพาะบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ปริมาณฝุ่นสะสมง่าย ให้สามารถได้รับการแจ้งเตือนอันตรายได้อย่างทันท่วงที

การใช้เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ จึงมีประโยชน์ทั้งเพื่อตรวจสอบปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ช่วยแจ้งเตือนระดับฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ที่ผู้ใช้พกพา และช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงการใช้งานของเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงกันมากขึ้น หมดปัญหาความยากลำบากต่อการหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองในอากาศและช่วยลดปัญหาการเข้าถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์ให้กับภาคประชาชนที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยจากมลภาวะแต่ไม่สะดวกติดตั้งเครื่องมือขนาดใหญ่หรือใช้ในพื้นที่เล็กที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความครอบคลุมพื้นที่มากอีกด้วย