ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำปี ตรวจสอบอะไรบ้าง

โดยปกติแล้วโรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารต่าง ๆ นั้นจะมีการตรวจสอบ และ รักษามาตรฐานต่าง ๆ ของความปลอดภัยในส่วนต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในการตรวจสอบที่สำคัญอย่างมากที่จะต้องเจอทุกปีนั้นคือ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ด้วยเช่นกันโดยมีการกำหนดฏกระทรวง “กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงานพ.ศ. 2550” เพื่อให้ระบบไฟฟ้าภายในอุตสาหกรรม และ อาคารสูงนั้นระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน และ ป้องกันเหตุอัคคียด้วยนั้นเอง โดยในการตรวจสอบนั้นจะมีการตรวจสอบดังนี้

การตรวจสอบทั่วไป

            จะเป็นการตรวจสอบทั่ว ๆ ไปของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า และเป็นการตรวจสอบอย่างง่ายโดยจะมีการตรวจสอบในส่วนต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสายไฟ ตู้ MDB และ ในส่วนของข้อต่อต่างๆ  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในการตรวจสอบระบบไฟฟ้านั้นมีการจ่ายไฟที่มีมาตรฐาน และ ทำให้ไฟฟ้านั้นที่ถูกส่งออกมาไม่ทำอันตรายต่อพนักงานในอุตสาหกรรม และ บุคคลที่พักอาศัยในอาคารสูงนั้นเอง

การตรวจสอบระบบการเดินไฟ  และ การติดตั้ง

            เมื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของการตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งเองก็สำคัญไม่แพ้กัน โดนจะมีการตรวจสอบถึงการติดตั้งที่มีมาตรฐานหรือไม่ หรือ ในการติดตั้งนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดหรือไม่ เพราะว่าถ้าหากว่าติดตั้งแบบผิด ๆ นั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายอย่างมาก และ อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อบุคลที่ทำงานภายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ รวมทั้งการเกิดไฟดูดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยเช่นกัน

การ Pm ระบบไฟฟ้า

            การ Pm ระบบไฟฟ้านั้นมีความสำคัญอย่างมาก ด้วยเช่นกันโดยส่วนมากนั้นจะมาพร้อมกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ซึ่งการ PM นั้นหมายถึง  PM Preventive Maintenance การบำรุงเชิงป้องกันก่อนเกิดที่อุปกรณ์ไฟฟ้า จะขัดข้องระหว่างใช้งาน โดยในการบำรุงรักษา Pm นั้นจะมีการบำรุงรักษาทั้งหมด 5 รูปแบบนั้นคือ การบำรุงเชิงป้องกัน , (Preventive Maintenance) ,บำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ,บำรุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance) , บำรุงรักษาโดยรวม (Total Productive Maintenance) ,ซ่อมแซมหลังเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance) ซึ่งในส่วนนี้นั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประจำปีโดยตรง แต่ว่าก็ควรที่จะบำรุงรักษาไว้ด้วยเช่นกัน

การตรวจสอบอายุในการใช้งานของอุปกรณ์

            อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีความสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะว่าอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นไฟฟ้านั้นเป้นอีกหนึ่งในปัจจัยหลัก ๆ เลยก็ว่าได้ เพราะว่าอุตสาหกรรมนั้นจะต้องใช้เครื่องจักรต่าง ๆ ในการทำงานด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีการประเมินในการตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ พร้อมทั้งในการดูแล และ การให้คำแนะนำในการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้า และ เครื่องจักรต่าง ๆ นั้นมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

                ดังนั้นในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีนั้นจะเห็นว่ามีการตรวจสอบที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน และที่สำคัญนั้นในเรื่องของการดูแลทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรต่าง ๆภายในอุตสาหกรรมรวมทั้งการดูแลรักษาต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และไม่ควรที่จะละเลยในเรื่องของไฟฟ้าเด็ดขาด เพราะว่าจะสามารถที่จะสร้างอันตรายเป็นวงกว้างอย่างมาก และ อาจจะลุกลามไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นมาตรฐานในการตรวจสอบนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน